Entreprenadbesiktning i Stockholm

08 juni 2023 Maja Bergman Lindberg

Om ni som bostadsrättsförening planerar att renovera eller utföra ombyggnationer i era fastigheter är det viktigt att ha en entreprenadbesiktning som säkerställer att allt går enligt plan och att ni till fullo uppfyller kraven i gällande lagstiftning. En entreprenadbesiktning är ett viktigt mått för att säkerställa att allting görs på ett rätt och professionellt sätt. I den här artikeln kommer vi att förklara vad en entreprenadbesiktning innebär och varför det är särskilt viktigt inom bostadsrättsföreningar i Stockholm.

Vad är en entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning är en inspektion av byggnader och anläggningar som utförs av en oberoende besiktningsman. Besiktningen görs oftast under byggnadens pågående arbete för att säkerställa att arbetet görs på ett professionellt och korrekt sätt. Den oberoende besiktningsmannen kontrollerar att allt utförs enligt gällande byggbestämmelser och krav, så att byggnaden uppfyller alla kvalitetskrav och säkerhetsnormer som krävs.

entreprenadbesiktning stockholm

Varför är entreprenadbesiktning viktigt för bostadsrättsföreningar i Stockholm?

Entreprenadbesiktning är särskilt viktigt för bostadsrättsföreningar i Stockholm eftersom det kan finnas en rad frågor som kan uppkomma när man arbetar på äldre byggnader. En entreprenadbesiktning ger en översikt över hur byggnaden mår och vad som behöver åtgärdas. Utifrån rapporten kan ni också se vad som behöver åtgärdas för att uppfylla kraven på en säker och trygg bostadsrättsförening. En entreprenadbesiktning gör det också lättare att utvärdera arbetet efteråt. En annan fördel med en entreprenadbesiktning är att den ger er som bostadsrättsförening en klar överblick över alla de material och produkter som används på den specifika arbetsplatsen, samt information om hur de kan påverka miljön. Detta är något som kan vara till stor hjälp när ni planerar framtida renoveringar eller underhåll av era byggnader och anläggningar.

Vem kan utföra entreprenadbesiktningar?

Entreprenadbesiktningar ska alltid utföras av en oberoende besiktningsman, oftast certifierad. Vid val av besiktningsman är det viktigt att välja en auktoriserad besiktningsman för att säkerställa att arbetet görs på ett professionellt och tillförlitligt sätt. Det kan också vara en stor fördel att använda sig av en besiktningsman som själv har erfarenhet av att arbeta med byggnader inom bostadsrättsföreningar, då han kan ge er hjälp och råd om något går snett eller om ni har några frågor.

Slutsats

Entreprenadbesiktning är en viktig del av entreprenadarbeten och särskilt för bostadsrättsföreningar i Stockholm. En oberoende besiktningsman kommer att se till att arbetet utförs på ett korrekt och professionellt sätt, uppfyller alla kvalitets- och säkerhetskrav, och ger er en översikt över vad som behöver åtgärdas. Genom att anlita en besiktningsman när ni planerar renoveringar eller ombyggnationer kan ni känna er trygga och veta att allt görs på rätt sätt. Det är också bra att komma ihåg att när ni planerar er nästa entreprenadbesiktning ska ni välja en auktoriserad besiktningsman för att säkerställa att arbetet görs på ett tillförlitligt och professionellt sätt.

Fler nyheter