Tömma dödsbo i Stockholm: En guide till en smidig process

08 februari 2024 Renate Degerth

editorial

Det är en svår tid när någon nära går bort. Förutom sorg och saknad följer också praktiska uppgifter, såsom att hantera den bortgångnes hem, ett så kallat dödsbo. Att tömma ett dödsbo kan vara känslosamt och tidskrävande, speciellt i en storstad som Stockholm där varje kvadratmeter rymmer minnen och historia. Följande artikel ger en översikt om hur man kan gå tillväga när man ställs inför uppgiften att tömma ett dödsbo i Stockholm.

Varför är tömning av dödsbo viktigt?

Dödsbotömning Stockholm är en viktig del av processen efter en närståendes bortgång. Det innebär att man tar hand om personens kvarlämnade ägodelar möbler, kläder, böcker, och ibland även värdefulla föremål som konst och antikviteter. I många fall behövs detta för att kunna sälja eller hyra ut bostaden, eller helt enkelt för att avsluta den bortgångnes materiella närvaro.

En annan aspekt är det juridiska ansvaret. En korrekt genomförd tömning av dödsbo är viktig i samband med bouppteckning, en officiell förteckning av den avlidnes tillgångar och skulder. Sådan dokumentation krävs för att arvsfördelningen ska kunna genomföras enligt svensk lag.

tömma dödsbo Stockholm

Steg för steg: Att tömma dödsbo i Stockholm

Steg 1: Bouppteckning och värdering

Innan själva tömningen påbörjas bör man genomföra en bouppteckning. Detta innebär att man skapar en detaljerad lista över den avlidnes tillgångar och skulder. För att bouppteckningen ska vara juridiskt giltig bör den registreras hos Skatteverket inom tre månader från dödsfallet.

Nästa steg är att värdera de föremål som finns i dödsboet. Detta kan göras av en professionell värderingsman, vilket är speciellt viktigt om det finns antikviteter eller konstföremål. Detta skapar en grund för att kunna sälja värdefulla objekt på ett korrekt sätt och till marknadsmässiga priser.

Steg 2: Sortering och avyttring

Sorteringsprocessen kan vara den mest tidskrävande delen av att tömma ett dödsbo. Det handlar om att gå igenom alla ägodelar och bestämma vad som ska sparas, säljas, skänkas eller kasseras. Här är det viktigt att kommunicera med alla berörda parter, inklusive arvingar och eventuella testamentstagare, för att undvika missförstånd.

När det kommer till att avyttra saker finns det flera alternativ. Föremål med affektionsvärde kan gå till familj eller vänner, medan värdefulla objekt kan säljas antingen privat eller genom auktionshus. Övriga saker kan man välja att skänka till välgörenhet eller second hand-butiker. Det som återstår och som inte går att skänka eller sälja måste transporteras till en återvinningscentral eller avfallsanläggning.

Steg 3: Städning och förberedelser för försäljning eller uthyrning

Efter att dödsboet har tömts på föremål behövs ofta en grundlig städning för att göra bostaden redo för försäljning eller uthyrning. Detta kan innefatta allt från rengöring av golv och ytor till fönsterputs och eventuell målning eller mindre reparationer.

Att presentera en välstädad och tom lokal är avgörande för att attrahera köpare eller hyresgäster. Det visar på välskötsel och gör det lättare för intressenterna att visualisera sig själva i bostaden.

Fler nyheter