Energideklaration – vad är det och varför behöver du det?

01 juli 2023 Maja Bergman Lindberg

En energideklaration är ett dokument som beskriver hur energieffektiv en byggnad är. Dokumentet är obligatoriskt i samband med försäljning eller uthyrning av fastigheter och kan också behövas vid renoveringar eller energioptimeringar. Här är allt du behöver veta om energideklarationer.

Vad är en energideklaration?

Energiåtgången i en byggnad har en stor påverkan på miljön och vår plånbok. En energideklaration är därmed ett dokument som visar hur energieffektiv en fastighet är. Ju bättre energieffektivitet desto bättre resultat på miljön och desto lägre kostnader på el- och värmeregleringen. En energideklaration innehåller även råd och rekommendationer om hur energianvändningen kan förbättras genom att till exempel installera bättre isolering eller mer effektiva värmesystem. Detta gör det möjligt för fastighetsägare att optimera sin energianvändning och därmed spara pengar.

energideklaration

När behöver du en energideklaration?

Energieneutrala fastigheter är idag högaktuella. I Sverige krävs en energideklaration vid försäljning eller uthyrning av en fastighet eller en lokal. Detta gäller även nybyggnationer och ombyggnationer. Enligt den svenska byggnadsföreskriften BBR 26:3 ska energideklarationer göras vid byten av värmesystem och vid åtgärder som omfattar större delen av byggnadens klimatskal. Syftet är att motivera till att åtgärda energislöseri. Det är dock inte bara vid försäljning eller uthyrning som en energideklaration kan vara användbar. Som fastighetsägare är det även viktigt att lära sig om fastighetens energianvändning. Genom att utföra en energideklaration kan du få reda på vilka åtgärder som kan vidtas för att minska energiförbrukningen och förbättra energieffektiviteten.

Hur gör du en energideklaration och vad kostar det?

En energideklaration utförs av en certifierad energiexpert. För att erhålla en energideklaration tar en kvalificerad certifierad energiexpert upp dina uppgifter och kommer sedan att samla in information om byggnaden. Denna information kommer att inkludera byggnadens uppvärmnings- och elkostnader de senaste åren, informations kring uppvärmningssystem, ventilation, fönster och isolering som finns i byggnaden. Efter att ha samlat in denna information så kommer energiexperten sätta ihop allt till en energideklaration. Där du kommer att få en förklaring av vad som kan göras för att öka energieffektiviteten i dina byggnader, detaljer om vilka åtgärder som behövs vidtas för att förbättra byggnadens energianvändning.

Fler nyheter