Relining i Stockholm – en modern lösning för rörsanering

07 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Stockholm, den imponerande huvudstaden i Sverige, med sin rika historia och moderna arkitektur, är också hem för ett åldrande värmesystem. Rörledningar och avloppssystem som byggdes för generationer sedan och som förser invånarna med vatten och avloppstjänster, börjar visa tecken på slitage. I detta sammanhang har relining i Stockholm blivit en alltmer populär metod för att förlänga rörsystemens livslängd. Denna artikel kommer att utforska hur relining fungerar, och varför det är ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ.

Vad är relining och hur fungerar det?

Relining är en teknik som används för att renovera rörledningar från insidan. Istället för att gräva upp gamla rör och ersätta dem, vilket är både tidskrävande och kostsamt, innebär relining att man skapar en ny rörstruktur inuti de befintliga rören. Metoden är lämplig för reparation av avloppsrör, vattenrör och andra typer av rörsystem i byggnader. Processen börjar med en grundlig inspektion av de existerande rören, ofta med hjälp av videokameror, för att identifiera skadade områden. Därefter rengörs och förbereds rören för infodring. En speciell reliningsvätska, bestående av en härdande plast, appliceras sedan inuti rören som sedan härdat till en stark, hållbar ’rör-i-rör-lösning. Detta ger rören en näst intill ny livslängd, som kan vara i flera årtionden.

relining stockholm

Fördelar med relining

Det finns flera fördelar med relining jämfört med traditionell rörsanering, speciellt i en stad som Stockholm med dess komplexa infrastruktur och historiska byggnader:

Minimal störning

Relining minimerar störningen i den dagliga verksamheten. Eftersom det inte kräver stora grävarbeten kan företag, trafik och boenden fortsätta sina aktiviteter med minsta möjliga avbrott.

Kostnadseffektivitet

Utan behovet av omfattande grävarbeten är relining oftast mycket mer kostnadseffektivt än att byta ut hela rörsystemet. Eftersom arbetet kan utföras relativt snabbt minskar även arbetskostnaderna.

Miljövänligt

Metoden är också mer uthållig för miljön. Mindre grävning innebär mindre avfall och störningar i marken. Detta är särskilt viktigt i ett eko-medvetet samhälle som Stockholm.

Lång livslängd

Det material som används vid relining har oftast en mycket lång förväntad livslängd, vilket innebär att det är en långsiktig investering för fastighetsägare och samhällen.

Varför välja relining i Stockholm?

Stockholm står inför unika utmaningar när det gäller rörsanering. Många av stadens byggnader är historiska och behöver varsam hand. Relining erbjuder en metod som bevarar både byggnadsstrukturen och utseendet. Det är också ett idealiskt val för platser med trånga utrymmen, då det eliminerar behovet av att ha stora maskiner på plats. Som en tidsbesparande teknik är relining Stockholm den optimala lösningen för många av Stockholms behov av rörsanering.

Fler nyheter