Relining i Stockholm: Ett smart alternativ till traditionellt rörbyte

07 maj 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Står du inför en omfattande renovering av avloppssystemet i din fastighet? Vill du skona både plånboken och undvika större byggnadsarbeten? Relining i Stockholm har blivit ett populärt alternativ till traditionellt rörbyte, tack vare sin kostnadseffektivitet och minimala ingrepp i fastighetens struktur. I denna artikel guidar vi dig genom processen av relining och hur du kan dra nytta av denna moderna teknik för att förlänga dina rörs livslängd.

Vad är relining?

Relining stockholm är en metod för att renovera rörledningar inifrån genom att installera en ny rör-i-rör lösning. Tekniken innebär att ett nytt rör skapas inuti det befintliga röret med hjälp av ett speciellt harts som härdas till en solid och hållfast yta. Denna process kan användas på såväl avloppsrör som vattenledningar och är speciellt effektiv i äldre byggnader där rör kan ha skador orsakade av korrosion eller annan slitning. Relining kan utföras utan att behöva riva upp golv eller väggar, vilket innebär betydligt mindre störningar för fastighetens invånare och en renovering som kan genomföras mycket snabbare än traditionella metoder.

relining stockholm

Fördelar med relining

Kostnadseffektivitet och minimerad störning

Ett av de största fördelarna med relining jämfört med traditionellt rörbyte är kostnadsbesparingen. Eftersom det inte är nödvändigt med omfattande gräv- eller rivningsarbete minskar arbetskostnaderna väsentligt. Dessutom undviker fastighetsägare kostnaden för återställning av inredning och ytskikt efter ett rörbyte. Ett annat märkbart plus är den minimerade störningen. Traditioner rörbyte kan vara mycket obekvämt för de som bor eller arbetar i byggnaden. Relining kan ofta utföras mycket snabbare, vilket minskar tiden fastighetsinvånare måste hantera byggrelaterade störningar.

Långsiktig hållbarhet

När det gäller hållbarhet, erbjuder relining-lösningar ett nytt inre rör som är starkt, hållbart och resistenta mot korrosion och rötter. Detta innebär att livslängden på dina rör kan förlängas avsevärt, ofta upp till 50 år eller mer. Inte bara bidrar detta till mindre underhåll på sikt, men det bidrar också till en mer hållbar förvaltning av fastigheten.

Miljöaspekten

Det är också viktigt att belysa den positiva miljöaspekten av relining. Genom att bevara de befintliga rören istället för att byta ut dem, minskas avfallet som skapas vid en renovering. Det betyder mindre material behöver transporteras och produceras, vilket resulterar i en lägre koldioxidfotavtryck för hela projektet.

Så går processen till

Förberedelser och genomförande

Relining-processen inleds med en noggrann undersökning av de befintliga rören genom inspektion med kamera. Detta hjälper teknikerna att identifiera skador och utarbeta en anpassad lösning. Därefter rengörs rören grundligt för att avlägsna alla avlagringar och föroreningar som kan störa vidhäftningen av det nya hartsbeläggningen. När rören är förberedda påbörjas själva reliningsprocessen. Hartsimpregnerat liner införs i röret, ofta med hjälp av lufttryck eller vatten, och placeras på rätt plats. Hartsen härdas sedan, antingen med värme, UV-ljus eller genom att tillåta det att härda naturligt över tid, beroende på typ av harts som används. Det slutliga resultatet är ett nytt rör inuti det gamla med en slät och hållfast yta.

Fler nyheter